Ελλάδα

Στόχος του e-SENS είναι να βελτιώσει την διασυνοριακή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες εντός Ε.Ε και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Το e-SENS θα αναπτύξει την υποδομή για διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα πιλοτικών έργων ευρείας κλίμακας που έχουν ήδη ξεκινήσει : e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK και PEPPOL. Τα έργα αυτά έχουν ήδη αποδείξει πως παρέχοντας διασυνοριακές υπηρεσίες όλα γίνονται πιο εύκολα. Το e-SENS θα παγιώσει, θα βελτιώσει και θα επεκτείνει τις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να δημιουργήσει στοιχεία γενικής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς. Η έμφαση θα δοθεί σε δομικά στοιχεία, όπως ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονική παράδοση, σημασιολογία και ηλεκτρονικές υπογραφές.

Οι τεχνικές αυτές θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες ζωής σε διάφορους τομείς, όπως στην ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, ηλεκτρονικές προμήθειες και στο κύκλο ζωής των επιχειρήσεων. Τέλος, το e-SENS θα παρέχει γενικά και επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ηλεκτρονική επικοινωνία σε διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης. 

Συμμετοχή της Ελλάδας:

Η Ελλάδα συμμετέχει με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Υπουργείο Υγείας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα έργα αυτά είναι καινοτομία και ταυτόχρονα εκσυγχρονισμός για την Ελλάδα. Το e-SENS θα οδηγήσει στην εδραίωση μιας ενιαίας πολιτικής στη δημόσια διοίκηση εντός και εκτός συνόρων που θα βοηθήσει την Ελλάδα να μειώσει την γραφειοκρατία.

Consortium members:

MAREG Greece - Hellenic Ministry of Administrative Reform and E-governance
MAREG Greece - University of Piraeus Research Centre 
MAREG Greece - Aristotelian University of Thessaloniki
MAREG Greece - Foundation for Research and Technology - Hellas

Contact: a.stasis@ydmed.gov.gr