Norge

e-SENS skal bedre tilgangen til offentlige tjenester på tvers av grensene i Europa, og samtidig støtte utviklingen av et digitalt indre marked for EUs borgere, myndigheter og bedrifter. Målet er å gjøre det enklere å flytte, bo, arbeide, reise, studere og gjøre forretninger over europeiske landegrenser.

e-SENS bygger videre på resultatene av tidligere storskala pilotprosjekter, som e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK og PEPPOL.  Disse prosjektene har vist at tilbudet av tjenester over landegrensene kan bli ytterligere forenklet. E-SENS vil videreutvikle resultatene av disse prosjektene, og skape en bedre europeisk digital infrastruktur ved hjelp av felleskomponenter som kan brukes på en rekke områder. Arbeidet vil i hovedsak fokusere på gjenbrukbare byggesteiner i e-ID, e-dokumenter, e-transport, e-signatur og semantikk.

Eksempel på bruksområder er utveksling av dokumenter som resepter, domsavsigelser, virksomhets­data og offentlig lønn. I tillegg ønsker prosjektet bl.a. å gjøre det enklere å etablere filialer innen EU og å bruke helsetjenester utenlands i akutte tilfelle.

Ved å gjøre tjenester digitale, bidrar e-SENS til å effektivisere og modernisere offentlig forvaltning i hele EU, gjennom sømløs elektronisk kommunikasjon mellom innbygger, næringsliv og offentlig forvaltning. e-SENS er et viktig ledd i arbeidet for å redusere og eliminere juridiske, semantiske, organisatoriske og tekniske barrierer for digitale tjenester på tvers av landegrensene.

Norsk deltakelse

Norges deltakelse i prosjektet forvaltes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som igjen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Vi inviterer alle interesserte til å delta i prosjektet og følge med på aktivitetene. Ytterligere informasjon om prosjektet kan du få gjennom e-SENS nyhetsbrev eller e-SENS på Facebook.

Se Difi.no for mer informasjon.

Contact: KlausVilstrup.Pedersen@difi.no