Polska

Celem projektu e-SENS jest poprawa dostępu do transgranicznych usług publicznych na terenie Europy oraz budowa Jednolitego Rynku Cyfrowego na terenie UE oraz krajów zrzeszonych. Projekt buduje rozwiązania IT dla interoperacyjnych usług świadczony przez administracje publiczną, bazując na wynikach pilotażowych projektów wielkoskalowych tj. e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK i PEPPOL. Projekty te udowodniły, iż świadczenie usług publicznych w Europie może być sprawniejsze dzięki wykorzystaniu technologii ICT. Projekt e-SENS skonsoliduje, rozbuduje i rozszerzy zastosowanie rozwiązań technicznych tworząc uniwersalne komponenty możliwe do zastosowania w różnych dziedzinach administracji publicznej. Projekt  szczęgólną uwagę poświęci rozwiązaniom takim jak:  e-ID, e-Podpisy, semantyka i e-Dokumenty oraz e-Delivery.
Moduły zostaną przetesowane w rzeczywistych procedurach administracyjnych w ramach różnych obszarów m.in. e-zdrowia, e-sądownictwa, elektronicznych zamówień publicznych i rozpoczynania działalności online. Dzięki budowie uniwersalnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w róznych obszarach administracji, projekt umożliwi obywatelom UE bezpieczną komunikację elektroniczną z organiami administracji publicznej na terenie całej Europy.

Udział Polski

Polska reprezentowana jest w projekcie przez konsorcjum składające się z Instytutu Logistyki i Magazynowania, Ministerstwa Gospodarki  oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie zagadnieniom semantyki i e-Dokumentów. Ponadto, w ramach etapu pilotażowego ruchomione zostaną elektroniczne  usługi publiczne w ramach e-zdrowia, e-sądownictwa oraz rozpoczynania działalności gospodarczej.

Contact: katarzyna.rzyszczak@ilim.poznan.pl