Danmark

Målet med e-SENS-projektet er, at det skal være lettere at bosætte sig, arbejde, rejse, studere og gøre forretninger på tværs af Europas grænser. e-SENS skal bidrage til, at det digitale indre marked bliver en realitet for borgere, myndigheder og virksomheder. e-SENS-projektet konsoliderer og forbedrer resultaterne fra tidligere storskalaprojekter herunder projekter inden for e-handel, e-identifikation og e-sundhed. e-SENS specificerer og designer byggeklodserne til den kommende fælleseuropæiske, standardiserede digitale infrastruktur. Den fælleseuropæiske, digitale infrastruktur skal blandt andet kunne bruges ved udveksling af dokumenter så som recepter, domsafsigelser, virksomhedsdata ved opstart af virksomhed, samt offentlig betaling mellem landene i Europa.

Ved at gøre de forskellige services digitale, tager e-SENS et vigtigt skridt mod effektivisering og modernisering af den offentlige administration på tværs af EU. I e-SENS ligger der derfor et stort arbejde med at overvinde de juridiske, semantiske, organisatoriske og tekniske barrierer for de digitale tjenester på tværs af landegrænserne.

Dansk deltagelse:
Danmarks deltagelse i projektet er forankret i Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet. Yderligere information om projektet kan indhentes gennem vores nyhedsbreve, som man kan tilmelde sig her:
www.esens.eu eller ved at følge med på www.digst.dk.

Contact: anbuh@digst.dk