Česká republika

Cílem projektu e-SENS je zlepšit přístup k přes-hraničním službám veřejné správy v EU a podpořit rozvoj jednotného digitálního trhu.  e-SENS bude založen na infrastruktuře pro interoperabilní veřejné služby v Evropě za využití existujících rozsáhlých pilotních projektů: e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL. Tyto projekty již prokázaly, že poskytování přeshraničních elektronických služeb může být jednodušší.

e-SENS umožní konsolidovat a posílit výstupy předchozích rozsáhlých pilotních projektů, a rozšířit je do nových oblastí s cílem vytvoření obecných modulů, které bude možné využít v různých typech elektronický služeb. V této souvislosti se projekt e-SENS soustředí na oblasti jako je e-ID (elektronická identifikace), e-Documents (elektronické dokumenty), e-Delivery (elektronické doručování), e-Signatures (elektronický podpis) a sémantika.

Technické řešení jednotlivých modulů bude otestováno v reálných životních situacích v různých oblastech, jako je e-Health (elektronické zdravotnictví), e-Justice (elektronická justice), e-Procurement (elektronické zadávání veřejných zakázek) či služby pro podnikatele. V neposlední řadě e-SENS umožní znovuvyužití jednotlivých obecně založených modulů pro bezproblémové fungování elektronických služeb v různých oblastech veřejné správy.

Účast České republiky

Česká republika je v projektu zastoupena sdružením CZ.NIC, které mj. provozuje službu jednotných identit mojeID (http://www.mojeid.cz/). Ta je dnes využívána nejen celou řadou soukromých subjektů jako jsou elektronické obchody či zpravodajské portály, ale rovněž městy, obcemi či veřejnými  knihovnami. V rámci elektronických služeb jednotného digitálního trhu je možné se přes mojeID přihlásit též k portálu Evropské komise či vybraným elektronickým službám e-Governmentu v jiné zemi EU.

Consortium members:

CZ.NIC Czech Republic - CZ.NIC, z. s. p. o.

Contact: jiri.prusa@mvcr.cz